Avada Classic Shop
Avada Classic Shop

موارد استفاده از لوسیون بدن:

برای استفاده از لوسیون بدن می توانید نمونه های وارداتی و اجناس اروپایی را فروشگاه آناویتان تهیه نمایید.یکی از بالاترین موارد مصرف و کاربرد را در محصولات مراقبتی پوست از آن خود نموده و تفاوتی در نمونه جنسیت از نظر مصرف وجود ندارد و باید بعد از استحمام جهت مرطوب کردن سطح پوست و آبرسانی مورد اتفاده قرار بگیرد.البته در مورد رایحه آن ها می توان تفکیک بین جنسیت قائل شد و از رایحه های مناسب خانم و آقا مورد استفاده قرار داد.