شماره حساب ها

مشتریان عزیز فروشگاه بزرگ اینترنتی آناویتان در هنگام خرید محصولات این فروشگاه باید به این نکته توجه داشته باشید که تمامی واریزی ها فقط به این شماره حساب و شماره کارت بانک ملت ،که به نام سرکار خانم مهشید سماوات می باشد باید انجام بپذیرد در غیر این صورت فروشگاه آناویتان هیچ مسئولیتی ندارد. قلبا از خرید و اعتماد شما به آناویتان سپاسگذاریم.

شماره حساب:
9908062646

شماره کارت:
9912 5718 3386 6104

شماره شبا:
IR430120020000009908062646

به نام: مهشید سماوات

بانک ملی مهشید سماوات